Orgonitové talismany - orgonity

Co je to orgonit, k čemu je dobrý:

Orgonit - hlavní oblasti použití: 

 • osobní talisman, originální nápadný šperk

 • ochránce lidského energetického pole

 • zvyšuje vibrace, pomáhá v uzdravování

 • snižuje únavu, harmonizuje spánek

 • větší kusy odstíní i vliv geopatogenních zón

 • snižuje dopad elektroniky a různých záření na zdraví

Orgonity jsou „živé kameny“, účinné transformátory energie, přitahují energii ze svého okolí do sebe, uvnitř ji přeměňují díky opakovaným průchodům skrze krystal křišťálu na čistší, s vyššími vibracemi... Pročištěnou energii pak v pulsech vypouštějí ven do svého okolí.  Díky této své schopnosti mohou sloužit jako skvělý osobní talisman - váš pomocník a ochránce. 

Orgonity mají různé tvary a velikosti - dle vkusu a účelu použití: 

obsidián

Jak orgonit vzniká, co obsahuje a jak pracuje?

Orgonity odlévám každý kousek zvlášť postupně v mnoha vrstvách do různých dle inspirace vlastnoručně vytvořených nebo zakoupených forem. Jde o velice časově náročnou ruční práci. Každý kus je originál, žádná sériová výroba.

Nezbytné jádro orgonitu tvoří vždy nejméně jeden krystal křišťálu a dále křišťálová drť. Vlastnosti a působení zlepšují a pozměňují další kameny  - minerály, které mohou být přidány. Každý orgonit obsahuje několik vrstev kovových částic (pilin, špon, drátků) z ryzích kovů - převážně z mosazi a mědi, někdy i bronzu. U většiny kusů a vždy u zakázkových orgonitů přidávám také pravé plátkové zlato nebo stříbro. Každý kus má nejméně 5 vrstev dvousložkové šperkařské křišťálové pryskyřice, která dává mým orgonitům dokonalou čirost.  

 

 Jak orgonit funguje? 

Organická složka, tedy v mém případě křišťálová šperkařská pryskyřice, energii (čchi, ki, pránu) z okolí přitahuje, kovové částice uvnitř ji odrážejí, mnohonásobným průchodem přes krystal křišťálu či kousky křišťálu se energie čistí a v pulsech pak pročištěná orgonit opouští. Povahu energetického působení modifikují přidané minerály - polodrahokamy či vzácné drahé kameny. Kovové částice nezbytné pro energetické fungování orgonitu jsou piliny a špony ryzích kovů - přidávám nejvíce mosazi, mědi a bronzu. Pro optické i energetické vlastnosti obsahují orgonity Silmarino obvykle i drahé kovy - pravé plátkové zlato či stříbro. Hladký a lesklý povrch většiny orgonitových talismanů je tvořený nejméně dvěma vrstvami konečné glazury ze šperkařské křišťálové pryskyřice, hrany jsou pečlivě ručně retušovány a zbrušovány.

Krystaly křišťálu a drahých kamenů zalité do orgonitu není nutné energeticky čistit, narozdíl od volných kamenů a šperků - orgonit má silnou samočistící funkci. Energetické působení orgonitu bylo popsáno na základě poznatků osob nadaných přímým vnímáním energetických toků. Ověřováno a testováno je také mojí vlastní každodenní prací s kyvadlem (jsem absolvenkou kurzů terapie SRT, kde je spolehlivá práce s kyvadlem v napojení na tzv. "Vyšší Já" první podmínkou).

Důležitou součástí mé tvorby je práce s krystaly křišťálu a dalšími kameny – vycházím z toho, že jsou živé – stejně jako my mají vlastní energii, vibrace a reagují na okolí... Každý krystal, každý minerál či drahý kámen má své specifické vlastnosti a účinky na lidské bytosti, o čemž existuje rozsáhlá literatura. Všechny kameny zalévám do orgonitů se záměrem napomáhat uzdravování, harmonizaci a pozvedání lidské energii ve jménu nejvyšší Lásky, Dobra a Pravdy.

Složení orgonitu: 

 • pryskyřice šperkařská

  dvousložková v mnoha vrstvičkách
 • křišťál

  a další vhodně zvolené minerály
 • kovové piliny

  a případně i plátky drahých kovů

Kam dál?  Třeba vybrat orgonit - nabídka různých tvarů